Danh sách sinh viên nợ sách quá hạn năm 2017

THÔNG BÁO

(Về việc thu hồi sách mượn quá hạn năm 2017)


          Thư viện thông báo bạn đọc mượn sách quá hạn, nhanh chóng đem sách đến Thư viện trả trước ngày 22/10/2017 tại Quầy trả sách (Phòng mượn – trả sách, tầng trệt nhà E). Sau thời gian trên nếu bạn chưa trả sách sẽ bị xử lý theo quy định.
        
  Rất mong nhận được sự hợp tác của quý bạn đọc.

DANH SÁCH SINH VIÊN NỢ SÁCH QUÁ HẠN ĐẾN THÁNG 09/2017

STT

Mã bạn đọc

Họ Tên

Lớp

Khoa/ Viện

Số lượng

1

2008110138

Hoàng Linh

02DHSH2

CN Sinh học & KT Môi trường

1

2

2008120198

Đỗ Thị Mỹ Lan

03DHSH

CN Sinh học & KT Môi trường

1

3

2008120239

Nguyễn Tiến Đạt

03DHSH

CN Sinh học & KT Môi trường

1

4

2008140058

Nguyễn Mỹ Duyên

05DHSH3

CN Sinh học & KT Môi trường

1

5

2008140435

Nguyễn Ngọc Hoàng Vân

05DHSH3

CN Sinh học & KT Môi trường

2

6

2008150069

Nguyễn Thị Thùy Trang

06DHSH1

CN Sinh học & KT Môi trường

1

7

2008150190

Tống Thị Thanh Thi

06DHSH3

CN Sinh học & KT Môi trường

3

8

3008110044

Nguyễn Văn Hán

11CDSH

CN Sinh học & KT Môi trường

2

9

3008120240

Nguyễn Hoài Nhi

12CDSH

CN Sinh học & KT Môi trường

2

10

3008120294

Huỳnh Thiệu Lương

12CDSH

CN Sinh học & KT Môi trường

2

11

3008130095

Nguyễn Anh Quốc

13CDSH2

CN Sinh học & KT Môi trường

1

12

3009120288

Trương Đông

12CDMT

CN Sinh học & KT Môi trường

1

13

2003150073

Nguyễn Duy Thế

06DHCK1

Công nghệ Cơ khí

3

14

2003160207

Vy Văn Nhật

07DHCK2

Công nghệ Cơ khí

3

15

2004140377

Bùi Minh Nguyệt

05DHHH3

Công nghệ Hoá học

1

16

2004140586

Đỗ Thị Hoài Thương

05DHHH4

Công nghệ Hoá học

1

17

2004160280

Lê Quang Huy

07DHHH2

Công nghệ Hoá học

1

18

3004125061

Trần Thị Thanh Thuận

12CDHP

Công nghệ Hoá học

1

19

3004130014

Nguyễn Thị Trúc Thy

13CDHH1

Công nghệ Hoá học

1

20

2001110126

Trần Hoàng Sơn Lâm

02DHTH

Công nghệ Thông tin

1

21

2001160241

Nguyễn Văn Hùng

07DHTH1

Công nghệ Thông tin

2

22

2005120207

Trần Thị Hương

03DHTP

Công nghệ Thực phẩm

1

23

2005120360

Nguyễn Thị Thu Sương

03DHTP

Công nghệ Thực phẩm

2

24

2005120412

Hoàng Văn Bắc

03DHTP

Công nghệ Thực phẩm

2

25

2005140357

Vũ Kim Nguyên

05DHTP3

Công nghệ Thực phẩm

1

26

2005140424

Lê Lưu Phước

05DHTP2

Công nghệ Thực phẩm

1

27

2005140675

Phan Thị Trinh

05DHTP6

Công nghệ Thực phẩm

1

28

2005150165

Nguyễn Thị Thùy Trang

06DHTP3

Công nghệ Thực phẩm

2

29

2005150234

Lưu Thanh Danh

06DHTP1

Công nghệ Thực phẩm

2

30

2005150322

Phạm Văn Huy

06DHTP2

Công nghệ Thực phẩm

3

31

2022110050

Nguyễn Thanh Huỳnh

02DHDB1

Công nghệ Thực phẩm

1

32

2002140175

Phạm Anh Tuấn

05DHDT4

Điện - Điện tử

1

33

3002130025

Nguyễn Ngọc Hòa

13CDDT1

Điện - Điện tử

1

34

2013120072

Đoàn Thị Kim Anh

03DHQT

Quản trị kinh doanh và Du lịch

2

35

2024160144

Đỗ Tuyết Linh

07DHHD1

Quản trị kinh doanh và Du lịch

1

36

2023120254

Nguyễn Thị Hồng Nhi

03DHNH

Tài chính - Kế toán

2

37

2006140126

Nguyễn Huỳnh Hương

05DHTS1

Thủy sản

2

  • 08/08/2017