Sách hay nên đọc trước tuổi 20

1. Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu – Rosie Nguyễn