Tỷ phú Bill Gates mở website tải sách chuyên nghành miễn phí cho sinh viên

                                

1. ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN TRÊN OPENSTAX

Điều kiện để bạn có thể đăng ký tài khoản trên OPENSTAX là phải có một email dạng @tentruong.edu hoặc @tentruong.edu.vn. 

Ví dụ: 15k123456@hce.edu.vn

Truy cập vào link này để đăng ký tài khoản:

 https://accounts.openstax.org/signup

Chi tiết xem tại đây

  • 31/10/2017
  • 1