Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksCSDLKHCN
Thư viện ĐH Công Nghiệp Thực Phẩm HCM

Search
​​
Cơ sở dữ liệu Nguồn lực thông tin​
- ProQuest là một CSDL​ điện tử do nhà xuất bản ProQuest xây dựng với gần 30.000 luận văn toàn văn, hơn 44.000 hồ sơ doanh nghiệp (Ho​​over’s Company ​​Rec​ords), hơn 3.000 báo cáo công nghiệp (Snapshots Series), hơn 11.250 tạp chí (8.400 tạp chí toàn văn, 479 báo toàn văn); hơn 60 nguồn học liệu tham khảo gồm Brookings Pa​per, OEF, Career Guide, Occupatio​nal Outl​​ook Handbook với chủ đề chính gồm 160 chuyên ngành, lĩnh vực khác nha​u; ​​​​​
- SpringerLink bao gồm thông tin từ 2.742 tạp chí đa ngành; 5 triệu dữ liệu và các tài liệu tham khảo điện tử; 45.000 sách điện tử mang tính học thuật cao. ​​​​​​
- ScienceDirect tập hợp hơn 9 triệu bài báo của 2,500 tờ báo do Elsevier xuất bản và nhiều dạng tài liệu trực tuyến khác. ​​​​​
- Cơ sở dữ liệu IOP Science chứa đựng trên 400.000 bài viết được xuất bản từ 1874 tới nay được đăng trên 60 tạp chí được phản biện có chất lượng cao nhất bao trùm hầu hết các lĩnh vực. ​​​​​​​​​
- MathSciNet cho phép truy cập hơn 100.000 tài liệu mới được bổ sung hằng năm. MathSciNet còn bao gồm hơn 3 triệu tài liệu và hơn 1,7 triệu liên kết trực tiếp tới các bài báo gốc. ​​​​​
- ISI Web of Knowledge là công cụ mạnh mẽ để tìm kiếm và đánh giá chất lượng các công trình khoa học trên cơ sở dữ liệu trích dẫn khoa học từ hơn 12.000 tên tạp chí hàng đầu thế giới, trong đó có: 8.060 tạp chí thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học công nghệ, 2.697 tạp chí thuộc lĩnh vực khoa học xã hội, 1.497 tạp chí thuộc lĩnh vực nghệ thuật và xã hội nhân văn và hơn 150.000 tài liệu hội nghị hội thảo.​​​​​​​​​
- Đây là bộ CSDL tạp chí khoa học đa ngành do Nature Publishing Group, một công ty toàn cầu có mức độ ảnh hưởng rất cao trong 31 lĩnh vực khoa học và công nghệ cung cấp. Tạp chí Nature theo báo cáo của Thomson Reuter năm 2013 có chỉ số ảnh hưởng lên tới 38.597. Hàng tháng có tới hơn 6 triệu lượt người truy cập vào cơ sở dữ liệu và sử dụng các dịch vụ của Nature Publishing Group. ​​​​​
- Credo Reference cho phép truy cập tới hơn 500 bộ dữ liệu toàn văn từ hơn 80 nhà xuất bản uy tín trên thế giới; 3 triệu đầu mục dữ liệu về các lĩnh vực khoa học và công nghệ khác nhau; 200.000 tệp âm thanh số hóa; 40.000 tranh ảnh nghệ thuật, khoa học, y học; và 90.000 tập bản đồ về các địa danh, đặc điểm địa lý trên toàn thế giới.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​